|
Projekte

Helhetlig pakke for eiendom

Wincasa forvalter i dag over 250 000 eiendommer.

Mer enn 1 000 ansatte i Wincasa sørger for at de over 250 000 utleieboligene som forvaltes, er i gode hender - gjennom hele livssyklusen. Elisabeth Ager, teamleder for strategi og utvikling i Wincasa, forklarer hvor fokuset ligger og hvordan eiendommene kan renoveres på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Relaterte nyheter